Přihlášen: Nikdo není přihlášen Zobrazit košík            Počet kusů: 0  

HOME   Přihlášení   Registrace   Odhlášení  


KATALOG:

  
Edice Život s Bohem


Studijní literatura

Zdravotní tematika

Knihy pro děti

Poezie

Hudebniny

Ostatní literatura

Rodina a domov

Společenské hry


 

  >
  NOVINKY  
     
       
   JAK JSEM UNIKL UPÁLENÍ
Fernando de la Mina
     
   
Cena: 150 Kč      
Rozsah: 136 stran
Formát: A6, měkká vazba
ISBN 978-80-87321-30-0
     
        
   

"V těžkých dobách protestantské reformace byl Don Fernando de la Mina, bohatý španělský šlechtic, inkvizicí uvězněn a odsouzen ke smrti za „kacířství“. Kvůli svému reformačnímu přesvědčení měl být upálen na hranici při autodafé (tzv. skutku víry), ale díky několika neuvěřitelným zásahům Prozřetelnosti se mu podařilo uprchnout. V přestrojení, takže ho nepoznala ani jeho vlastní snoubenka, která byla také podezřívána z reformačních myšlenek, se Don Fernando snaží pomoci své vyvolené a utéci s ní do Francie. Tento poutavý příběh je plný intrik a podezřívání, ale i humoru a naděje. Na každém kroku číhá nové nebezpečí. Strhující vyprávění podané s vroucím zápalem vás rozechvěje a ohromí, zároveň však posílí vaši víru v Boží ochrannou ruku, která pečuje o svůj věrný lid."

     
       
   NAŠIM DĚTEM VIII
     
   
Cena: 140 Kč /     
Rozsah: 116 stran
Formát: A5, měkká vazba
ISBN 978-80-87321-32-4
     
        
   

Další příběhy pro děti sesbírané z celého světa a ilustrované Veronikou Raszkovou. Hlavními hrdiny těchto příběhů jsou převážně děti. I když pocházely z různých zemí a žily v různých dobách, to, co je všechny spojuje, je důvěra k nebeskému Otci. Všechny zažily Boží ochranu a péči, ale také příležitost prokázat svou statečnost, sílu kamarádství i odvahu postavit se nepříteli.

     
 
     
       
   OHEŇ NA HORÁCH
Norma R. Youngbergová
     
   
Cena: 130 Kč      
Rozsah: 100 stran
Formát: A6, měkká vazba
ISBN 978-80-87321-33-1
     
        
   

Chlapec Saksee lpí na starodávných zvycích svého kmene. Bubnování, pití vína a tanec – tyto věci mu působí potěšení. Snaží se ze své mysli vytlačit všechny myšlenky na Radžínova Boha. Ale Saksee není schopen umlčet onen tichý hlas promlouvající k jeho srdci. Mnozí lidé, dokonce i ti, co patří k jeho rodině, se obrátili k tomuto Bohu, který přináší lásku, štěstí a uzdravení. V obavách a bolesti volá Saksee k  Bohu, kterého dychtí poznat. Malé semínko víry v jeho srdci začíná růst. Tento dobrodružný misijní příběh, vydaný poprvé před 40 lety, je klasickým příběhem o zápasu dobra a zla, jež probíhá v lidském srdci, a proto je také zajímavý pro každou generaci mladých čtenářů. Příběh Oheň na horách je doplněný ilustracemi a vypráví o Bohu, pro kterého není žádné místo na světě příliš vzdálené, aby ho našel, a žádný člověk příliš ztracený, aby jej zachránil.

     
     
 
 
 
  

 


 
Čs. armády 309/101
715 00 Ostrava-Michálkovice
tel.: 731 501 281
tel.: 731 501 282

jupos@jupos.cz